Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K15360
Main Author:
Title: Chodcowský Plássť. Pikhartského / Luteryánského / a giných nowotných Sektářuow Včenij ... /
Title page transcription:
Chodcowský Plássť. Pikhartského / Lutery    »»
Chodcowský Plássť. Pikhartského / Luteryánského / a giných nowotných Sektářuow Včenij: Teď sedij Chodec, má Sukni zedranau / // Z rozličných Flekůw w hromadu splácenau. // Která, znamená Včenij Sektářské / // Zwlássť Roty Pikhartské a Luteryánské. // Neb z mnohých dáwno zawržených bludůw / // Gest seplijskáno, co z nehodných fflekuow. // Protož Včenij střež se takowého / // Yako Wssywého Plásstě Chodcowského. // Oblec raděgij Sukni Krysta Pána / // Ta gest na skrze w celosti setkána. // Nemá žádného w sobě fflekowánij / // W tom znamenagijc prawdiwé Včenij / // Protož opustijc slepenij Sektářské / // Přidrž se celé Wijry Katolické. // Sprawůg žiwot swůg wedle wuole Božij / // Toť milost, a žiwot wěčný obdržij. // (W Německé řeči wydáno od Giřijka Sserera / Kazatele w Městě Wijdni. Nyni na Cžesko přeloženo a rozssyřeno / A wytisstěno Létha 1588.).   ««
Publisher details: [Místo vydání není známé : nakladatel není známý], 1588
Extent:
[I], 7 ll. ; 4°
Translator:
Místo vydání:
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jungmann;1849: Jungmann IV. 1326a).
Jireček;1875-6: Jireček I., str. 103: překladatelem je Václav Brosius.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.813
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 B 132 přív. 8
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 F 28 přív. 4
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.813
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 B 132 přív. 8
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 F 28 přív. 4
««
Permanent link:
Description not available.