Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K15359
Main Author:
Title: Křestianské Otázky A na ně dané odpowědj ... /
Title page transcription:
Křestianské Otázky A na ně dané odpowěd    »»
Křestianské Otázky A na ně dané odpowědj / co se třech neyhľawněgssjch, a mezy mnohými odpornych, Artykulů. Wjry dotýče. Totižto: I. O přeswaté Swátosti Oltářnj. II. O Očistcy a pomocy / která se za dusse mrtwých Křestianůw wykonáwá. III. O Přjmluwě a Orodowánj Swatých. Z Kněh Martina Luthera / a giných Lutheranských Scribentů spisů a včenj / ano y z neporussené Ausspurské Konffessy / a též Apologie / wěrně a vpřjmně sebrané / a skrze Kněze Giřjka Scherera w Jazyku Německém / před mnoha Lethy sepsané: potom pak w Jazyku Cžeském mnohými důwody starých Cžechůw pod Obogj rozssjřené a wydané / Od K. a M. Jana Syxta z Lerchenffelzu / Kanow: Hrad: Praž: Prot: Apost: a nynj zase w nowě nákladem: K. a M. Jana Wácslawa Celestýna z Kronenffeldu / Archydyokona(!) Hradce Kralowe nad Labem a Orlicy: wytisstěná Léta dobjhagjcýho 1623. (S dowolenjm Oswijceného Knjžete a Pana / Pana ArcyBiskupa Pražského. Wytisstěné w Starém Městě Pražském / v Pawľa Sessya. Léta Páně 1624.).   ««
Publisher details: Praha : Pavel Sessius, 1624
Extent:
A12 - G12 - H6 [= XC] ll. ; 12°
Translator:
Dedicant:
Printer:
Publisher:
Ancestor:
Místo vydání:
Includes:
Na A 2a: Oswjcenému Knjžeti ... Arnosstowi Druhému / ... Arcybiskupu Pražskému / ... [A 4b] ... K. Jan Wácslaw Celestýn: c. -- Na H 1a: Následuge List otewřený na Parkaméně / Wysoce Včených Mužůw / Rektora, a wssech Mistrůw, Weliké Kollege Pražské: w kterémž dostatečně nařjzugj / co geden každý wěřiti a držeti má. ...
Topics:
Genre:
References:
Jungmann;1849: Jungmann V. 681.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 G 198 poškoz.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 G 282
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 G 198 poškoz.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 G 282
««
Permanent link: