Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K15358
Main Author:
Title: Krestianské Otázky A na ně dané odpowědij ... /
Title page transcription:
Krestianské Otázky A na ně dané odpowědi    »»
Krestianské Otázky A na ně dané odpowědij / co se třech neyhlawněgssjch, a mezy mnohými odporných, Artykulů Wjry dotýče. Totižto: I. O přeswaté Swátosti Oltářnij. II. O Očistcy a pomocy / která se za Dusse mrtwých Křestianůw wykonáwá. III. O Přjmluwě a Orodowánj Swatých. Z Kněh Martina Luthera / a giných Lutheránských Scribentů spisů a včenj / ano y z neporussené Augsspurské Confessi / a též Apologia / wěrně a vpřjmně sebrané / a skrze Kněze Giřjka Scherera w Jazyku Německém, před několika Lety, sepsané: nynj pak w Jazyku Cžeském mnohými důvody starých Cžechůw pod Obogj rozssijřené a wydané / od K. a M. Jana Syxta z Lerchenffelzu / Kanow: Kost. Praž: Prot. Apost. (S dowolenjm Oswjceného Knjžete a Pána / Pana ArcyBiskupa Pražského. Wytisstěné w Starém Městě Pražském / v Kasspara Kargezya. Léta Páně M.DC.X.) [= 1610].   ««
Publisher details: Praha : Kašpar Kargesius, 1610
Extent:
A12 - E12 - F6 [= LXVI] ll. ; 12°
Translator:
Printer:
Ancestor:
Místo vydání:
Includes:
Na A 2a: Křestianskému Cžtenáři Pozdrawnij. -- Na F 1a: Následuge List otewřený na Parkaméně / Wysoce Včených Mužůw / Rektora, a wssech Mistrůw, Weliké Kollege Pražské: w kterémž dostatečně nařijzugj / co geden každý wěřiti a držeti má. ...
Topics:
Genre:
Subjects: »»
Catalog link: www
Exemplars:
Lobkowiczká knihovna (Roudnice nad Labem, Česko) -- sign. IV Df 77 (dnes uloženo v Nelahozevsi)
Lobkowiczká knihovna (Roudnice nad Labem, Česko) -- sign. IV Df 77 (dnes uloženo v Nelahozevsi)
««
Permanent link: