Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K15347
Main Author:
Title: KAtholitské Glozy a wyswětlenj / na List a Psanij Predykantůw Lutheránských ... /
Title page transcription:
KAtholitské Glozy a wyswětlenj / na List a    »»
KAtholitské Glozy a wyswětlenj / na List a Psanij Predykantůw Lutheránských / Sekty Vbiquitářske a Proffessorůw Thubinských / kteréž k Ržeckému Patryarchowi do Konsstantýnopole poslali. Nyní z Německé Ržeči na Cžeskau přeložené. K tomu Spráwa gistá a prawdiwá z Konsstantýnopole od Jeremiásse nyněgssýho Patryarchy / coby on y wssecky Cýrkwe wýchodnij smeyssleli o Artykulijch Konffessy Ausspurské ... Wytisstěné S powolenijm Wysoce Důstogného w Bohu Otce / a Oswijceného Knijžete a Pána / Pana Martina [Medka z Mohelnice] Arcybiskupa Pražského / ec. W Lithomyssli / Létha 1585. A[ndreas]. G[raudenc].   ««
Publisher details: Litomyšl : Ondřej Graudens, 1585
Extent:
[VIII] - 69 - [I] str. ; 4°
Translator:
Printer:
Other author:
Authority holder:
Ancestor:
Recipient:
Místo vydání:
Includes:
Na A2a: Slowútným / ... Panuom / Panu Purgmistru a Raddě / y wssem Obywatelům ... Města / Nowého Plzně / ... Kněz Bartholoměg Flaxius, Děkan Lithomysslský / ... [A3a] ... Psali pak tij Páni Predykanti y List k Patryarchowi / ... Yakož Glozy Latinské / na týž gegich List y Odpowěd vkazugij / wysoce včeného Muže Pana Stanislawa Sokolowského / Dwořského Kazatele gehomilosti: Krá=[A3b]le Polského / A též Německé Giřijka Sserera / gehomilosti Arcyknijžete Kazatele w Městě Wijdni. Kteréžto Glozy Německé / widělo mi se ... spolu s weytahem Listu od Patryarchy / abych ge ... w yazyk náss Cžeský přeložil / ... [A4b] ... Dán w Lithomyssli / Den ... S°. Wácslawa [= 28. září] / ... Létha 1585. -- Na str. 1 [= B1a]: Gloza a Weyklad krátký / na List neb Psanij Luteránských Predykantůw / ... -- Na str. 42: Spráwa gistá a prawdiwa z Konsstantýnopole / od Jeremiásse nyněgssýho Patryarchy téhož Města: Coby on y wssecky Cýrkwe Ržecké a Wýchodnij smeyssleli a drželi o wssech Artykulijch Konffessy Ausspurské. Nynij z Německé Ržeči na Cžeskú přeložena. ... -- Na str. 43: K Pobožnému Cžtenáři. ...
Na str. 44: Krátký Weytah z Spisu odporného Konffessy Ausspurské / kterýž Jeremiáss nyněgssý Patryarcha Kō[n]sstantýnopolitánský / gmenē[m] wssech Cýrkwij Ržeckých a wýchodnijch wydal / a do Němec Lutheranským Predykantům odeslal / Létha 1576. 15. Máge. ... -- Na str. 56: Druhá Stránka Konffessy Ausspurské / o zlém vžijwánij. ... -- Na str. 61: ... APPENDIX. ... K tomuto pak Weytahu / vžitečné sau ... některé wěcy / ... z Listůw dolepsaných ... Kterýžto Listy Dauid Chytræus Latině / potom pak Henricus Arnoldus Německy / na swětlo wydali / ... -- Na str. 62: Psanij od Patryarchy Konsstantýnopolitánského / k Martinowi Krusyowi / ... -- Na str. 67: ... K Pobožnému Křestianskemu[!] Cžtenáři. ... -- Na posl. l. církevní censura podepsaná Albertus Hvngerus, ... Proffessor ... in Academia Ingolstadiana.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jungmann;1849: Jungmann IV. 1318.
Catalog link: www
Exemplars:
Moravský zemský archiv (Brno, Česko) -- sign. XIV m 115
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 D 203 přív. 17
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 A 5 neúpl.
»»
Moravský zemský archiv (Brno, Česko) -- sign. XIV m 115
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 D 203 přív. 17
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 A 5 neúpl.
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0544.771
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna ČK 564 přív. 4
Kungliga biblioteket (Stockholm, Švédsko) -- sign. ?
««
Permanent link: