Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K02955
Main Author:
Title: Mandat Nowy Gežysse Kry sta / Wssem Wěrným Křestianom poslaný... /
Title page transcription:
Mandat Nowy Gežysse Kry sta / Wssem Wěrným    »»
Mandat Nowy Gežysse Kry sta / Wssem Wěrným Křestianom poslaný / Wněmž přykazuge wssechněm kteřjž gsau mu na Křtu sljbili apřj sahau sezawázali / aby toho ztraceného Zámku (:genž gest Wjra:) geho Slowúm / Diáblu zase do byti hleděli. ec. Wybraný z Pjsma Swatého. [B.m.t.] (1546).   ««
Publisher details: [Místo vydání není známé : nakladatel není známý], 1546
Extent:
A4 - B4 - C1 [= IX] ll. ; 4°
Místo vydání:
Includes:
Na C1a: Dán na Prawicy mého Nebeského Otce / po mém Narozenj: Tisýcýho Pěti Sté ho / Cžtyřydcátého / Ssestého [= 1546] Létha: Gežýš Krystus Ziwý Syn Bo žj / a Spasytel wsseho Swěta:
Notes:
Klečící střelec, tj. drobné znaménko zvané karakter. Na rubu tit. l. dřevořez 62 x 35 mm (postava rytíře, jenž má u nohou štít se třemi heraldickými liliemi).
Topics:
Personal name:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jireček;1875: Jireček, J.: České pamflety za války šmalkaldské. ČČM 49, 1875, str. 96.
Catalog link: www
Exemplars:
Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk (Petrohrad, Rusko) -- sign. ?
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.841
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. IV A 21
»»
Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk (Petrohrad, Rusko) -- sign. ?
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.841
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. IV A 21
Kungliga biblioteket (Stockholm, Švédsko) -- sign. ?
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. f Zb 4 (foto podle stockholmského ex.)
««
Permanent link:
Description not available.