Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K02931
Main Author:
Title: Kázanij patnáctera o přeswaté Mssi / w Augsspurku ... /
Title page transcription:
Kázanij patnáctera o přeswaté Mssi / w Au    »»
Kázanij patnáctera o přeswaté Mssi / w Augsspurku na Ržijžském Sněmu / Létha Páně M.D.xlviij. [= 1548]. kázaná Skrze Michaela Biskupa Sydonienského / Mohútského Suffragana. / ... M.D.LXVII [= 1567.] (Wytisstěno w Holomúcy [u J. Günthera] (Létha Páně: Tisýcýho / Pětistého / Ssedesátého Sedmého:).   ««
Publisher details: Olomouc : [Jan Günther], 1567
Extent:
[III] - LXXXV ll. ; 4°
Dedicant:
Printer:
Originator:
Místo vydání:
Includes:
Na rubu tit. l.: Tyto Knihy wyloženy sau z Ržeči Německé / a k wytisstěnij dány / na žádost ... Joachýma z Hradce / a na Hradcy ec. -- Na l. [IIa]: ... Ferdynandowi / Ržijmskému / Vherskému / a Cžeske[m]v / ec. Králi. ... Dán w Augsspurce / xj [= 11.] ... Vnora ... Ticýcýho / Pětistého / Cžtyřidcátého Osmého. [= 1548] ... Kaplán Michael Mohútský Suffragan.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jungmann;1849: Jungmann IV. 1547b).
Kopiář;1567-1568rkp: Kopiář Prusinovského str. 81: uvádí i s impresem.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0005.693,A
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0024.614,přív.5
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.810-32.821
»»
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0005.693,A
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0024.614,přív.5
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.810-32.821
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. BC VI 109
Stadsbibliotek-Stiftsavdelningen (Västerås, Švédsko) -- sign. Smb.med.11
Országos Széchényi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. Ant. 3411
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna Be 3817 = BE 544
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna Be 4358
Klášter premonstrátů (Teplá, Česko) -- sign. č I a 38
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna Be 545
««
Permanent link:
Physical Description:
[III] - LXXXV ll. ; 4°