Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01605a
Title caption: Confessio, Českých Bratří
Title: [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. ...
Title page transcription:
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM.    »»
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. [Na str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského / neygasněgssjmu / a neymocněgssjmu / Řjmskému / V herskému / a Českému eč. Králi Ferdy nandowi [!]: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého / kteřjž se čistého v čenj [!] w Gednotě Bratrské přidržegj w Wj dni Léta 1535. xiiij: [=14] dne Listopadu podaný eč: a potom nepřemože nému Cýsaři Maximiliá nowi [!] II. eč. též neygasněgssj mu Králi Polskému eč. Zygmundowi Augusto wi. Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých zna menitých mužů / o této Conffessj saud a swě dectwj / z Latiny do Česstiny přeložené. ... (1574).   ««
Publisher details: [Ivančice : Bratrská tiskárna], 1574
Extent:
310 - [II] str. ; 8°
Foreword author:
Printer:
Other author:
Recipient:
Místo vydání:
Includes:
Na str. 5: Předmľuwa k ... Čtenáři ... [str. 47] ... Starssj, služebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské / čisté swatého Ewangelium včenj w Čechách, w Morawě y w Polsstě, kážjcý ... -- Na str. 47: ... Čechowé w Traktátu | gehož tytul: O welebné Swátosti. ... -- Na str. 48: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kte řjž sau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 53: Summa vče nj a Náboženstwj Kře sťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w slawném králowstwj Českém, a Mar krabstwj Morawském, y ginde. gednomyslně odstarodáwna před kľádá | předně geho miľosti Králow ské, potom wssem pobožným a prawým Křesťanům, wewssj vpřjmnosti a sprostnosti w njže poľožených artykuljch wyda ná. -- Na str. 272: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 273: Saud a swědectwj některých pobožných a wysoce včených mužůw | o této Konffessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 281: ... Benessowi Baworyňskému eč. y giným Bra třjm Waľdenským w Čechách | ... [str. 284] ... Dán w třetj Neděli po Welikonocy [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luther Doktor. -- Na str. 284: ... Benessowi | [Bavoryňskému] y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 286] ... Dán w Witemberce. Léta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 287: ... Janowi Augusto wi, sľowa Božjho kazateli, me zy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 288] ... Dán we Čtwrtek po S. Frantissku [=5. října] Léta 1542. ... Martin Luther D. -- Na str. 289: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 290.: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm, téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest | Psánj dwoge pro ti Latomowi eč. w kapitole | o Mocy Cýrkwe. ...
Na str. 293: Z obssjrného listu Doktora Wolffganga Musskula w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného měsýce Vnora Léta Páně 1556. ... -- Na str. 296: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | někdy Biskupa Justynopolitánského we Wľassjch k tomu y Legáta Papežského | kterauž včiniľ na Conffessj Bratrskau | když gi zno wu w Latjnském Gazyku w Tubingu wytisk nauti daľ. ... [str. 300] ... W Tubingu prwnjho dne Srpna měsýce. Léta 1557. -- Na str. 301: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bratřj | Ewangelium Krystowa w Čechách Morawě a w Polsstě včitelům | ... [str. 310] ... Dán w Witemberce, viij dne mě sýce Vnora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomo cnjky, a Pjsma swatého včiteli, w Kolegi Witemberské ... -- Na str. 311 citát z bible.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Index;1770: Index, str. 31, 32, 105.
Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39.
Müller;1922-31: Müller J. T.: Geschichte der Böhmischen Brüder III., str. 420.
Bohatcová;1981: Bohatcová, M.: Nález dalších litomyšlských tisků z počátku 16. století. ČNM ř. hist. 150, 1981, str. 138-152.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.535-32.536 (neúpl., chybí úvodní složka A a fol. B 1, dále již kompletní)
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0050.668
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 8691
»»
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.535-32.536 (neúpl., chybí úvodní složka A a fol. B 1, dále již kompletní)
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0050.668
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 8691
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 24 F 6
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. Dušek 60 neúpl. (bez str. 1-4, 311, tento exemplář byl dříve majetkem NK Praha srv. rukopisný Thámův katalog sign. IX B 20, fol. 54b)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. Deposit. T. neúpl. (bez fol. A 1, KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Biblioteka Uniwersytecka (Vratislav, Polsko) -- sign. 300.769
««
Permanent link:
Item Description:
Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01604, K01605) se liší hlavně rozsahem.
Typologicky stejné jako záznam č. K01604.
Na předtitulu s názvem CONFESSIO ... dřevořez jako u č. K01604, nad ním a pod ním citát z bible.
Physical Description:
310 - [II] str. ; 8°
Google books:
LEADER 08742nam a2201021 a 4500
001 K01605a
003 CZ PrNK
005 20181117175740.0
008 030228s1574 xr u cze
040 |a ABB018  |b cze 
245 0 0 |a [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. ... 
STP |c [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. [Na str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského / neygasněgssjmu / a neymocněgssjmu / Řjmskému / V herskému / a Českému eč. Králi Ferdy nandowi [!]: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého / kteřjž se čistého v čenj [!] w Gednotě Bratrské přidržegj w Wj dni Léta 1535. xiiij: [=14] dne Listopadu podaný eč: a potom nepřemože nému Cýsaři Maximiliá nowi [!] II. eč. též neygasněgssj mu Králi Polskému eč. Zygmundowi Augusto wi. Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých zna menitých mužů / o této Conffessj saud a swě dectwj / z Latiny do Česstiny přeložené. ... (1574). 
260 |a [Ivančice :  |b Bratrská tiskárna],  |c 1574 
300 |a 310 - [II] str. ;  |c 8° 
500 |a Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01604, K01605) se liší hlavně rozsahem. 
500 |a Typologicky stejné jako záznam č. K01604. 
500 |a Na předtitulu s názvem CONFESSIO ... dřevořez jako u č. K01604, nad ním a pod ním citát z bible. 
505 0 |a Na str. 5: Předmľuwa k ... Čtenáři ... [str. 47] ... Starssj, služebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské / čisté swatého Ewangelium včenj w Čechách, w Morawě y w Polsstě, kážjcý ... -- Na str. 47: ... Čechowé w Traktátu | gehož tytul: O welebné Swátosti. ... -- Na str. 48: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kte řjž sau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 53: Summa vče nj a Náboženstwj Kře sťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w slawném králowstwj Českém, a Mar krabstwj Morawském, y ginde. gednomyslně odstarodáwna před kľádá | předně geho miľosti Králow ské, potom wssem pobožným a prawým Křesťanům, wewssj vpřjmnosti a sprostnosti w njže poľožených artykuljch wyda ná. -- Na str. 272: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 273: Saud a swědectwj některých pobožných a wysoce včených mužůw | o této Konffessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 281: ... Benessowi Baworyňskému eč. y giným Bra třjm Waľdenským w Čechách | ... [str. 284] ... Dán w třetj Neděli po Welikonocy [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luther Doktor. -- Na str. 284: ... Benessowi | [Bavoryňskému] y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 286] ... Dán w Witemberce. Léta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 287: ... Janowi Augusto wi, sľowa Božjho kazateli, me zy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 288] ... Dán we Čtwrtek po S. Frantissku [=5. října] Léta 1542. ... Martin Luther D. -- Na str. 289: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 290.: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm, téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest | Psánj dwoge pro ti Latomowi eč. w kapitole | o Mocy Cýrkwe. ... 
505 0 |a Na str. 293: Z obssjrného listu Doktora Wolffganga Musskula w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného měsýce Vnora Léta Páně 1556. ... -- Na str. 296: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | někdy Biskupa Justynopolitánského we Wľassjch k tomu y Legáta Papežského | kterauž včiniľ na Conffessj Bratrskau | když gi zno wu w Latjnském Gazyku w Tubingu wytisk nauti daľ. ... [str. 300] ... W Tubingu prwnjho dne Srpna měsýce. Léta 1557. -- Na str. 301: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bratřj | Ewangelium Krystowa w Čechách Morawě a w Polsstě včitelům | ... [str. 310] ... Dán w Witemberce, viij dne mě sýce Vnora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomo cnjky, a Pjsma swatého včiteli, w Kolegi Witemberské ... -- Na str. 311 citát z bible. 
510 4 |a Index;1770: Index, str. 31, 32, 105. 
510 4 |a Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39. 
510 4 |a Müller;1922-31: Müller J. T.: Geschichte der Böhmischen Brüder III., str. 420. 
510 4 |a Bohatcová;1981: Bohatcová, M.: Nález dalších litomyšlských tisků z počátku 16. století. ČNM ř. hist. 150, 1981, str. 138-152. 
610 2 7 |a Jednota bratrská  |7 ola2002113637 
650 0 7 |a teologie  |7 ph116425 
655 7 |a konfese  |7 fd914173 
653 0 |a 1551-1600 
653 0 |a bratrská konfese 
700 0 |a Ferdinand  |b I. Habsburský,  |c římskoněmecký císař,  |d 1503-1564  |7 jn20000700519  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Maxmilián  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |7 jn20000701192  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Zikmund  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |7 jx20080401008  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Luther, Martin,  |d 1483-1546  |7 jn19990005235  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
700 1 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Beneš,  |d -1535  |7 jk01011204  |4 rcp  |6 adresát  |6 dedikant 
700 1 |a Melanchthon, Philipp,  |d 1497-1560  |7 jn20000701205  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Augusta, Jan,  |d 1500-1572  |7 jn19981000160  |4 rcp  |6 adresát 
700 1 |a Butzer, Martin,  |d 1491-1551  |7 jn20011024067  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Capito, Fabricius  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Latomus, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |7 mzk2008453597  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Musculus, Wolfgang,  |d 1497-1563  |7 ola2007364896  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Wergerius, Paulus  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
710 2 |a Tiskárna Jednoty bratrské  |7 xx0099576  |4 prt  |6 tiskař 
790 |a Maximilian  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |9 o 
790 |a Schwartzerdt, Philipp,  |d 1497-1560  |9 o 
790 |a Müslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myon, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meüßlin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meuslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Mosel, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myonius, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myo, Eutychius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Luter, Martinus,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a M. L.,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Luter, Martin,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Bratrská tiskárna  |9 o 
790 |a Iinsula hortensis (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hhortus noster (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hortus (tiskárna)  |9 o 
790 |a Jednota bratrská.  |b Tiskárna  |9 o 
790 |a Tiskárna bratrská  |9 o 
790 |a <<z >>Bavoryně, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a <<z >>Vlčího pole, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Benedikt,  |d -1535  |9 o 
790 |a Henrici, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Masson, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Steinmetz, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Zygmunt  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Žygimantas  |b II. Augustas,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Aretius, Felinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Waremund, Luithold,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Treu, Conrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucer, Martin,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucerus, Martinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Trewe von Friedensleben, Konrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Neobulus, Huldericus,  |d 1491-1551  |9 o 
856 4 1 |u http://books.google.cz/books?vid=NKP:1002041619&printsec=frontcover  |y Digitalizovaný dokument, NK [54 K 008691] 
910 |a Vědecká knihovna (Olomouc, Česko)  |b 32.535-32.536  |p neúpl., chybí úvodní složka A a fol. B 1, dále již kompletní  |w https://aleph.vkol.cz/F/?func=find-c&ccl_term=WLC+%3D+32.535-32.536&local_base=SVK01_STT 
910 |a Moravská zemská knihovna (Brno, Česko)  |b ST1-0050.668  |w http://aleph.mzk.cz/F/?func=find-c&local_base=MZK03_MZK&ccl_term=SIG=ST1-0050.668 
910 |a Národní knihovna (Praha, Česko)  |b 54 K 8691 
910 |a Knihovna Národního muzea (Praha, Česko)  |b 24 F 6 
910 |a Knihovna Národního muzea (Praha, Česko)  |b Dušek 60 neúpl.  |p bez str. 1-4, 311, tento exemplář byl dříve majetkem NK Praha srv. rukopisný Thámův katalog sign. IX B 20, fol. 54b 
910 |a Knihovna Husova domu (Praha, Česko)  |b Deposit. T. neúpl.  |p bez fol. A 1, KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze 
910 |a Biblioteka Uniwersytecka (Vratislav, Polsko)  |b 300.769 
920 |a ST4232700000001593  |z ABB018 
984 |a Ivančice  |b Česko 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004062&local_base=KPS 
SIG |a K01605a 
ZAH |a Confessio  |b Českých Bratří 
990 |a BK