Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01605
Title caption: Confessio, Českých Bratří
Title: [Předtitul:] Confessio Fratrum Bohemicorum. [str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského ...
Title page transcription:
[Předtitul:] Confessio Fratrum Bohemicorum.    »»
[Předtitul:] Confessio Fratrum Bohemicorum. [str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského | neygasněgssjmu, a neymocněgssjmu, Řjmskému, Vherskému, a Českému eč. Králi, Ferdynandowi: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého | kteřjž se čistého vče nj w Gednotě Bratrské přjdržegj | w Wjd ni Léta 1535. xiiij: dne Listopadu [=14. listopadu] podaný eč: a potom nepřemoženému Cýsaři Maximiliánowi II. eč. též neygasněgssjmu Králi Polskému Zyģmundowi Auģustowi. eč. Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých znamenitých mužů, o této Conffessj saud a swědectwj | z Latiny do Cěsstiny přeľožené. ... [Ivančice, Českobratrská tiskárna] (1574).   ««
Publisher details: [Ivančice : Bratrská tiskárna], 1574
Extent:
312 str. ; 8°
Foreword author:
Printer:
Other author:
Recipient:
Místo vydání:
Includes:
Na str. 5: Předmľuwa k ... Čtenáři ... [str. 47]: ... Strarssj, služebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské / čisté swatého Ewangelium včenj, w Čechách w Morawě y w Polsstě, kážjcý. -- Na str. 48: Čechowé w Traktátu, gehož tytul, O welebné Swátosti. ... -- Na str. 49: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kteřjž sau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 53: Summa včenj a Náboženstwj Křesťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w sľaw ném králowstwj Českém, a Mar krabstwj Morawském, y ginde, gednomyslně od starodáwna předkľádá | předně geho miľosti Králowské, potom wssem pobožným a prawým Křesťa nům, wewssj vpřjmnosti a sprostnosti w njže poľože ných Artykuljch wydaná. -- Na str. 274: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 275: Saud a swědectwj některých pobožných, a wysoce včených mužůw | o této Konfessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 283: ... Benessowj Baworyňskému eč. y giným Bratřjm Waľdenským w Če chách | ... [str. 286] ... Dán w třetj Nedělj po Welikonocy [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luther Doktor. -- Na str. 286: ... Benessowi [Bavoryňskému] y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 288] ... Dán w Witemberce. Léta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 289: ... Janowi Augusto wi, sľowa Božjho kazateli, mezy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 290] ... Dán we Čtwrtek po S. Frantissku [=5. října] Léta 1542. ... Martin Luther D. -- Na str. 291: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 292: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm, téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest; Psánj dwoge proti Latomowi eč. w kapitole, o Mocy Cýrkwe. ... -- Na str. 295: Z obssjrného listu Doktora Wolffganga Musskula, w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného, měsý ce Vnora, Léta Páně 1556. ...
Na str. 298: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | někdy Biskupa Justynopolitanského we Wľassjch | k tomu y Legáta Papežského | kterauž včiniľ na Konffessj Bratrskau | když gi zno wu w Latinském Gazyku w Tubingu wytisknauti daľ. ... [str. 303] ... W Tubingu prwnjho dne Srpna měcsye(!). Léta 1557. -- Na str. 303: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bratřj | Ewangelium Krystowa, w Čechách, Morawě, a w Polsstě včitelům | ... [str. 312] ... Dán w Witemberce. viij dne měsýce V nora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomocnjky, a Pjsma swatého včiteli, w Kolegi Witemberské, ...
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Index;1770: Index, str. 31, 32, 105.
Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39.
Müller;1922-31: Müller J. T.: Geschichte der Böhmischen Brüder III., str. 420.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Unitätsarchiv moravian archives Herrnhut (Herrnhut, Německo) -- sign. ?
Muzeum regionu Valašsko (Valašské Meziříčí, Česko) -- sign. ? neúpl. (původně muzejní spolek)
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 7974 neúpl.
»»
Unitätsarchiv moravian archives Herrnhut (Herrnhut, Německo) -- sign. ?
Muzeum regionu Valašsko (Valašské Meziříčí, Česko) -- sign. ? neúpl. (původně muzejní spolek)
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 7974 neúpl.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 G 3 neúpl.
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0551.524
««
Permanent link:
Item Description:
Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01604, K01605a) se liší hlavně rozsahem.
Typologicky stejné jako vydání evidované v rámci záznamu č. K01604.
Physical Description:
312 str. ; 8°
Google books:
LEADER 07971nam a2200973 a 4500
001 K01605
003 CZ PrNK
005 20181113174748.0
008 030228s1574 xr u cze
040 |a ABB018  |b cze 
245 0 0 |a [Předtitul:] Confessio Fratrum Bohemicorum. [str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského ... 
STP |c [Předtitul:] Confessio Fratrum Bohemicorum. [str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského | neygasněgssjmu, a neymocněgssjmu, Řjmskému, Vherskému, a Českému eč. Králi, Ferdynandowi: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého | kteřjž se čistého vče nj w Gednotě Bratrské přjdržegj | w Wjd ni Léta 1535. xiiij: dne Listopadu [=14. listopadu] podaný eč: a potom nepřemoženému Cýsaři Maximiliánowi II. eč. též neygasněgssjmu Králi Polskému Zyģmundowi Auģustowi. eč. Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých znamenitých mužů, o této Conffessj saud a swědectwj | z Latiny do Cěsstiny přeľožené. ... [Ivančice, Českobratrská tiskárna] (1574). 
260 |a [Ivančice :  |b Bratrská tiskárna],  |c 1574 
300 |a 312 str. ;  |c 8° 
500 |a Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01604, K01605a) se liší hlavně rozsahem. 
500 |a Typologicky stejné jako vydání evidované v rámci záznamu č. K01604. 
510 4 |a Index;1770: Index, str. 31, 32, 105. 
510 4 |a Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39. 
510 4 |a Müller;1922-31: Müller J. T.: Geschichte der Böhmischen Brüder III., str. 420. 
505 0 |a Na str. 5: Předmľuwa k ... Čtenáři ... [str. 47]: ... Strarssj, služebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské / čisté swatého Ewangelium včenj, w Čechách w Morawě y w Polsstě, kážjcý. -- Na str. 48: Čechowé w Traktátu, gehož tytul, O welebné Swátosti. ... -- Na str. 49: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kteřjž sau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 53: Summa včenj a Náboženstwj Křesťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w sľaw ném králowstwj Českém, a Mar krabstwj Morawském, y ginde, gednomyslně od starodáwna předkľádá | předně geho miľosti Králowské, potom wssem pobožným a prawým Křesťa nům, wewssj vpřjmnosti a sprostnosti w njže poľože ných Artykuljch wydaná. -- Na str. 274: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 275: Saud a swědectwj některých pobožných, a wysoce včených mužůw | o této Konfessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 283: ... Benessowj Baworyňskému eč. y giným Bratřjm Waľdenským w Če chách | ... [str. 286] ... Dán w třetj Nedělj po Welikonocy [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luther Doktor. -- Na str. 286: ... Benessowi [Bavoryňskému] y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 288] ... Dán w Witemberce. Léta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 289: ... Janowi Augusto wi, sľowa Božjho kazateli, mezy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 290] ... Dán we Čtwrtek po S. Frantissku [=5. října] Léta 1542. ... Martin Luther D. -- Na str. 291: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 292: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm, téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest; Psánj dwoge proti Latomowi eč. w kapitole, o Mocy Cýrkwe. ... -- Na str. 295: Z obssjrného listu Doktora Wolffganga Musskula, w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného, měsý ce Vnora, Léta Páně 1556. ... 
505 0 |a Na str. 298: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | někdy Biskupa Justynopolitanského we Wľassjch | k tomu y Legáta Papežského | kterauž včiniľ na Konffessj Bratrskau | když gi zno wu w Latinském Gazyku w Tubingu wytisknauti daľ. ... [str. 303] ... W Tubingu prwnjho dne Srpna měcsye(!). Léta 1557. -- Na str. 303: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bratřj | Ewangelium Krystowa, w Čechách, Morawě, a w Polsstě včitelům | ... [str. 312] ... Dán w Witemberce. viij dne měsýce V nora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomocnjky, a Pjsma swatého včiteli, w Kolegi Witemberské, ... 
610 2 7 |a Jednota bratrská  |7 ola2002113637 
650 0 7 |a teologie  |7 ph116425 
655 7 |a konfese  |7 fd914173 
653 0 |a 1551-1600 
653 0 |a bratrská konfese 
700 0 |a Ferdinand  |b I. Habsburský,  |c římskoněmecký císař,  |d 1503-1564  |7 jn20000700519  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Maxmilián  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |7 jn20000701192  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Zikmund  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |7 jx20080401008  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Luther, Martin,  |d 1483-1546  |7 jn19990005235  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
700 1 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Beneš,  |d -1535  |7 jk01011204  |4 rcp  |6 adresát 
700 1 |a Melanchthon, Philipp,  |d 1497-1560  |7 jn20000701205  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Augusta, Jan,  |d 1500-1572  |7 jn19981000160  |4 rcp  |6 adresát 
700 1 |a Butzer, Martin,  |d 1491-1551  |7 jn20011024067  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Capito, Fabricius  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Latomus, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |7 mzk2008453597  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Musculus, Wolfgang,  |d 1497-1563  |7 ola2007364896  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Wergerius, Paulus  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
710 2 |a Tiskárna Jednoty bratrské  |7 xx0099576  |4 prt  |6 tiskař 
790 |a Maximilian  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |9 o 
790 |a Schwartzerdt, Philipp,  |d 1497-1560  |9 o 
790 |a Müslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myon, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meüßlin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meuslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Mosel, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myonius, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myo, Eutychius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Luter, Martinus,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a M. L.,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Luter, Martin,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Bratrská tiskárna  |9 o 
790 |a Iinsula hortensis (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hhortus noster (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hortus (tiskárna)  |9 o 
790 |a Jednota bratrská.  |b Tiskárna  |9 o 
790 |a Tiskárna bratrská  |9 o 
790 |a <<z >>Bavoryně, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a <<z >>Vlčího pole, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Benedikt,  |d -1535  |9 o 
790 |a Henrici, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Masson, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Steinmetz, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Zygmunt  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Žygimantas  |b II. Augustas,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Aretius, Felinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Waremund, Luithold,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Treu, Conrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucer, Martin,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucerus, Martinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Trewe von Friedensleben, Konrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Neobulus, Huldericus,  |d 1491-1551  |9 o 
856 4 1 |u http://books.google.cz/books?vid=NKP:1002400427&printsec=frontcover  |y Digitalizovaný dokument, NK [54 K 007974] 
910 |a Unitätsarchiv moravian archives Herrnhut (Herrnhut, Německo)  |b ? 
910 |a Muzeum regionu Valašsko (Valašské Meziříčí, Česko)  |b ? neúpl.  |p původně muzejní spolek 
910 |a Národní knihovna (Praha, Česko)  |b 54 K 7974 neúpl. 
910 |a Knihovna Národního muzea (Praha, Česko)  |b 36 G 3 neúpl. 
910 |a Moravská zemská knihovna (Brno, Česko)  |b ST1-0551.524  |w http://aleph.mzk.cz/F/?func=find-c&local_base=MZK03_MZK&ccl_term=SIG=ST1-0551.524 
920 |a ST4232700000001592  |z ABB018 
984 |a Ivančice  |b Česko 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004061&local_base=KPS 
SIG |a K01605 
ZAH |a Confessio  |b Českých Bratří 
990 |a BK