Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01604
Title caption: Confessio, Českých Bratří
Title: [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... M D LXXIIII [=1574]. ...
Title page transcription:
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM.    »»
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... M D LXXIIII [=1574]. [Na A2 a] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského | neygasněgssjmu | a neymocněgssjmu | Řjmskému | Vher skému | a Českému eč. Králi Ferdy nandowi: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj České[h]° | kteřjž se čisté ho včenj w Gednotě Bratrské přj držegj. w Wjdni Léta 1535. xiiij: [=14] dne Listopadu po daný eč: a poto[m] ne přemoženému Cýsaři Maximilianowi. II. eč. též neygasněg ssjmu Králi pol skému eč. Zyģ mundowi Auģ: Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých zna menitých mužů | o této Cō[n]ffessý saud a swé dectwj | z Latiny do Česstiny přeľožené. ... [Ivančice, Českobratrská tiskárna].   ««
Publisher details: [Ivančice : Bratrská tiskárna], 1574
Extent:
[LII] - 258 - [I] str. ; 8°
Foreword author:
Printer:
Other author:
Recipient:
Místo vydání:
Includes:
Na A3 a: Předmľuwa k Křesťanskému a pobožnému Čtenáři. ... [C8 b] ... Starssj, sľužebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské ... -- Na [C8 b]: ... Čechowé w Traktátu | gehož tytul: O welebné Swátostj. ... -- Na [C9 a]: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kte řjž gsau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 1: Summa vče nj a Náboženstwj Kře sťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w sľawném králowstwj Českém a Mar krabstwj Morawském, y ginde, gednomyslně odstarodáwna předkľádá | předně geho miľosti Krá lowské, potom wssem pobožným a prawým křesťanům, wewssj v přjmnosti a sprostnosti w njže poľože ných artykuljch wydaná. -- Na str. 220: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 221: Saud a swě dectwj některých pobo žných a wysoce včených mu žůw | o této Konffessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 229: ... Benessowi Baworyňskému eč y giným Bra třjm Waľdenským w Čechách | ... [str. 232] ... Dán w třetj Neděli po Welikonocy | [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luter Doktor. ... -- Na str. 232: ... Benessowi [Bavoryňskému] | y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 234] ... Dán w Witemberce | Leta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 235: ... | Janowi Auģusto wi, sľowa Božjho kazateli, me zy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 236] ... Dán we Čtwrtek po S: Frantissku: [=5. října]. Léta 1542 ... Martin Luter Doktor. -- Na str. 237: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 238: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest | Psánj dwoge pro ti Latomowi eč. w kapitole | o Mocy Cýrkwe ... -- Na str. 241: Z obssjrného listu Doktora Wolffģanģa Musskula w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného měsý ce Vnora Léta Páně 1556. ...
Na str. 244: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | Biskupa Justynopolitánského we Wľassjch ktomu y Leģáta Papežského | kterauž včiniľ na Conffessý Bratrskau ... [str. 248] ... W Tubinģu prwnjho dne Srpna měsýce. Léta 1557. -- Na str. 249: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bra třj | Ewangelium Krystowa w Čechách Morawě a w Polssťe včitelům ... [str. 258] ... Dán w Witemberce. viij dne mě sýce Vnora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomo cnjky | a Pjsma swatého včiteli | w Kolegi Witemberské.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Index;1770: Index, str. 31, 32, 105.
Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko) -- sign. 78.J.20
Lyceálna knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. Š.A.II 1405 neúpl. (chybí předtitul, dnes ve správě ÚK SAV)
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle, Německo) -- sign. Waisenhaus 48 G 24
»»
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko) -- sign. 78.J.20
Lyceálna knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. Š.A.II 1405 neúpl. (chybí předtitul, dnes ve správě ÚK SAV)
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle, Německo) -- sign. Waisenhaus 48 G 24
Unitätsarchiv moravian archives Herrnhut (Herrnhut, Německo) -- sign. AB II R 4 No 5
««
Permanent link:
Item Description:
Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01605, K01605a) se liší hlavně rozsahem
Physical Description:
[LII] - 258 - [I] str. ; 8°
LEADER 07603nam a2200937 a 4500
001 K01604
003 CZ PrNK
005 20181021031627.0
008 030228s1574 xr u cze
040 |a ABB018  |b cze 
245 0 0 |a [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... M D LXXIIII [=1574]. ... 
STP |c [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... M D LXXIIII [=1574]. [Na A2 a] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského | neygasněgssjmu | a neymocněgssjmu | Řjmskému | Vher skému | a Českému eč. Králi Ferdy nandowi: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj České[h]° | kteřjž se čisté ho včenj w Gednotě Bratrské přj držegj. w Wjdni Léta 1535. xiiij: [=14] dne Listopadu po daný eč: a poto[m] ne přemoženému Cýsaři Maximilianowi. II. eč. též neygasněg ssjmu Králi pol skému eč. Zyģ mundowi Auģ: Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých zna menitých mužů | o této Cō[n]ffessý saud a swé dectwj | z Latiny do Česstiny přeľožené. ... [Ivančice, Českobratrská tiskárna]. 
260 |a [Ivančice :  |b Bratrská tiskárna],  |c 1574 
300 |a [LII] - 258 - [I] str. ;  |c 8° 
500 |a Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01605, K01605a) se liší hlavně rozsahem 
505 0 |a Na A3 a: Předmľuwa k Křesťanskému a pobožnému Čtenáři. ... [C8 b] ... Starssj, sľužebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské ... -- Na [C8 b]: ... Čechowé w Traktátu | gehož tytul: O welebné Swátostj. ... -- Na [C9 a]: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kte řjž gsau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 1: Summa vče nj a Náboženstwj Kře sťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w sľawném králowstwj Českém a Mar krabstwj Morawském, y ginde, gednomyslně odstarodáwna předkľádá | předně geho miľosti Krá lowské, potom wssem pobožným a prawým křesťanům, wewssj v přjmnosti a sprostnosti w njže poľože ných artykuljch wydaná. -- Na str. 220: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 221: Saud a swě dectwj některých pobo žných a wysoce včených mu žůw | o této Konffessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 229: ... Benessowi Baworyňskému eč y giným Bra třjm Waľdenským w Čechách | ... [str. 232] ... Dán w třetj Neděli po Welikonocy | [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luter Doktor. ... -- Na str. 232: ... Benessowi [Bavoryňskému] | y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 234] ... Dán w Witemberce | Leta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 235: ... | Janowi Auģusto wi, sľowa Božjho kazateli, me zy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 236] ... Dán we Čtwrtek po S: Frantissku: [=5. října]. Léta 1542 ... Martin Luter Doktor. -- Na str. 237: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 238: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest | Psánj dwoge pro ti Latomowi eč. w kapitole | o Mocy Cýrkwe ... -- Na str. 241: Z obssjrného listu Doktora Wolffģanģa Musskula w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného měsý ce Vnora Léta Páně 1556. ... 
505 0 |a Na str. 244: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | Biskupa Justynopolitánského we Wľassjch ktomu y Leģáta Papežského | kterauž včiniľ na Conffessý Bratrskau ... [str. 248] ... W Tubinģu prwnjho dne Srpna měsýce. Léta 1557. -- Na str. 249: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bra třj | Ewangelium Krystowa w Čechách Morawě a w Polssťe včitelům ... [str. 258] ... Dán w Witemberce. viij dne mě sýce Vnora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomo cnjky | a Pjsma swatého včiteli | w Kolegi Witemberské. 
510 4 |a Index;1770: Index, str. 31, 32, 105. 
510 4 |a Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39. 
610 2 7 |a Jednota bratrská  |7 ola2002113637 
650 0 7 |a teologie  |7 ph116425 
655 7 |a konfese  |7 fd914173 
653 0 |a 1551-1600 
653 0 |a bratrská konfese 
700 0 |a Ferdinand  |b I. Habsburský,  |c římskoněmecký císař,  |d 1503-1564  |7 jn20000700519  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Maxmilián  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |7 jn20000701192  |4 oth  |6 jiná role 
700 0 |a Zikmund  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |7 jx20080401008  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Luther, Martin,  |d 1483-1546  |7 jn19990005235  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
700 1 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Beneš,  |d -1535  |7 jk01011204  |4 rcp  |6 adresát 
700 1 |a Augusta, Jan,  |d 1500-1572  |7 jn19981000160  |4 rcp  |6 adresát 
700 1 |a Melanchthon, Philipp,  |d 1497-1560  |7 jn20000701205  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Butzer, Martin,  |d 1491-1551  |7 jn20011024067  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Capito, Fabricius  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Latomus, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |7 mzk2008453597  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Musculus, Wolfgang,  |d 1497-1563  |7 ola2007364896  |4 oth  |6 jiná role 
700 1 |a Wergerius, Paulus  |4 aui  |6 autor úvodu nebo předmluvy 
710 2 |a Tiskárna Jednoty bratrské  |7 xx0099576  |4 prt  |6 tiskař 
790 |a Maximilian  |b II.,  |c římskoněmecký císař,  |d 1527-1576  |9 o 
790 |a Schwartzerdt, Philipp,  |d 1497-1560  |9 o 
790 |a Müslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myon, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meüßlin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Meuslin, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Mosel, Wolfgang,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myonius, Eutichius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Myo, Eutychius,  |d 1497-1563  |9 o 
790 |a Luter, Martinus,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a M. L.,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Luter, Martin,  |d 1483-1546  |9 o 
790 |a Bratrská tiskárna  |9 o 
790 |a Iinsula hortensis (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hhortus noster (tiskárna)  |9 o 
790 |a Hortus (tiskárna)  |9 o 
790 |a Jednota bratrská.  |b Tiskárna  |9 o 
790 |a Tiskárna bratrská  |9 o 
790 |a <<z >>Bavoryně, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a <<z >>Vlčího pole, Beneš Bavoryňský,  |d -1535  |9 o 
790 |a Bavoryňský z Bavoryně a z Vlčího pole, Benedikt,  |d -1535  |9 o 
790 |a Henrici, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Masson, Barthélemy,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Steinmetz, Bartholomaeus,  |d 1485-1570  |9 o 
790 |a Zygmunt  |b II. August,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Žygimantas  |b II. Augustas,  |c polský král,  |d 1520-1572  |9 o 
790 |a Aretius, Felinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Waremund, Luithold,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Treu, Conrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucer, Martin,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Bucerus, Martinus,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Trewe von Friedensleben, Konrad,  |d 1491-1551  |9 o 
790 |a Neobulus, Huldericus,  |d 1491-1551  |9 o 
856 4 1 |u http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ184982706  |y Digitalizovaný dokument, Österreichische Nationalbibliothek [78.J.20] 
910 |a Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko)  |b 78.J.20 
910 |a Lyceálna knižnica (Bratislava, Slovensko)  |b Š.A.II 1405 neúpl.  |p chybí předtitul, dnes ve správě ÚK SAV 
910 |a Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle, Německo)  |b Waisenhaus 48 G 24 
910 |a Unitätsarchiv moravian archives Herrnhut (Herrnhut, Německo)  |b AB II R 4 No 5 
920 |a ST4232700000001591  |z ABB018 
984 |a Ivančice  |b Česko 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004060&local_base=KPS 
SIG |a K01604 
ZAH |a Confessio  |b Českých Bratří 
990 |a BK