Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01007
Main Author:
Title: Zrcadlo onoho Wiečneeho a Blahoslaweného Ziwota ... /
Title page transcription:
Zrcadlo onoho Wiečneeho a Blahoslaweného Zi    »»
Zrcadlo onoho Wiečneeho a Blahoslaweného Ziwota / w kterémž se wedlé gisté zpráwy Pijsma Swatého spatřiti a widěti muože / yakým žiwotem / a w kterých mijstech swatij po Smrti zuostávagij: Kterak a w yakém zpuosobu za nás se Přimlauwagij / a yaký gest rozdijl mezy Orodowánijm Krystowým a Swatých geho / Wssem wěrny[m] / kteřijž se onomu nesmrtedlnému žiwotu těssij / ku potěssenij wydáno Zkrze Knieze Thomásse Baworowského Anno Domini M.D.LXI. [= 1561]. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském / v Gířijka Melantrycha z Awentýnu.)   ««
Publisher details: Praha : Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1561
Extent:
A4 - J4 [= XXXVI] ll. ; 4°
Dedicant:
Printer:
Místo vydání:
Includes:
Věnováno panu Henrychovi staršímu z Švamberka a na Zvíkově. Věnování datováno v Plzni, na den rozeslání apoštolův svatých božích [= 15. července] léta 1561.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jungmann;1849: Jungmann IV. 1270.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 D 203 přív.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 F 20
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 E 59 přív.
»»
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 D 203 přív.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 F 20
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 E 59 přív.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 A 2
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. BC VI 97/f
Klášter augustiniánů (Praha, Česko) -- sign. EE II 35 (původně pod správou NK v Praze, dnes vráceno)
Zámecký archiv (Jindřichův Hradec, Česko) -- sign. E 181 přív. (dnes součástí SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec)
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) -- sign. 3 F 154
Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta (Praha, Česko) -- sign. Fb 157
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 S 948 přív. 2 neúpl.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 A 10 přív.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 36 A 4
Stadsbibliotek-Stiftsavdelningen (Västerås, Švédsko) -- sign. I4 440
««
Permanent link: