Source: BCBT
Číslo BCBT: BCBT31615/Z001
Main record:
Main Author:
Title: Na fol. 289r - viněta
Notes:
Dřevořez o rozměrech 110x102 mm - trojúhelníková viněta tvořená páskovým ornamentem na maureskovém pozadí. V horní střední části hlava andílka, pod ní v kartuši drobné panorama Vídně (22x46 mm), ještě níže miniaturní krajina.
Viněta není signována, jejím tvůrcem mohl být Jan Willenberg. Srov. s toutéž vinětou v dílech: Breviarium juxta ritum ... Ordinis Praemonstratensis ... Louka nad Dyjí 1597; G. Scherer, Postill ... Louka nad Dyjí 1603; G. Scherer, Christliche Postill ... Louka nad Dyjí 1605.
Geographical name:
Era:
Subjects: »»
Catalog link: www
Permanent link:
Description not available.